CÔNG TY TNHH CHANSUNG
Dự Án

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MỀM

Tên khách hàng: TECHCHEM

Tên chủ đầu tư: CHANSUNG

Vị trí: KCN LONG BÌNH

Hạn mục thực hiện: LÀM MỚI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MỀM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MỀM CHO NHÀ MÁY TECH CHEM...

Dự Án Khác

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MỀM

Hạn mục thực hiện: THAY THẾ

Giá trị hợp đồng: Liên hệ

Xem chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC EDI

Hạn mục thực hiện: HỆ THỐNG

Giá trị hợp đồng: Liên hệ

Xem chi tiết