CÔNG TY TNHH CHANSUNG
Dự Án

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC EDI

Tên khách hàng: FITI

Tên chủ đầu tư: CHANSUNG

Vị trí: KCN LONG HẬU

Hạn mục thực hiện: HỆ THỐNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC EDI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC EDI CHO CÔNG TY FITI HÀN QUÔC.

 

Dự Án Khác

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MỀM

Hạn mục thực hiện: THAY THẾ

Giá trị hợp đồng: Liên hệ

Xem chi tiết

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MỀM

Hạn mục thực hiện: LÀM MỚI

Giá trị hợp đồng: Liên hệ

Xem chi tiết